Program

 • Arbejde for at vi alle er glade og stolte over at arbejde og virke i den danske folkekirke.
 • Folkekirken skal vedblive med at have en central plads i samfundet.
 • Forholdet mellem kirke og stat skal opretholdes.
 • En levende kirke i en givende tradition. At være med til at sætte de bedste rammer for at evangeliet kan forkyndes.
 • En folkekirke med diakoni, folkeoplysning og musik.
 • En folkekirke båret af det myndige lægfolk.
 • Aalborg stift er et landstift med en række større byer. Inddragelse af præster og menighedsråd ved ændringer af forhold og struktur. Kirken i by og på land er til i de bevægelser, der sker i samfundet i øvrigt. Vi skal sammen skabe bæredygtige sogne og præsteembeder som udspringer af de forskellige steders behov. Vi skal forsøge at lave en langtidsplan for stiftet.
 • Tale alvorligt om tro med søgende og tvivlende. Tale om tro både med andre kirker og andre trossamfund. Folkekirken er en del af en nutidig kultur. Bedre forhold for migrantmenighederne.
 • Gennemsigtig og tydelig ledelse.
 • Fastholde at menighedsrådene er arbejdsgivere for personalet.
 • Inspiration til præster, menighedsråd og menigheder med alt fra dåbsritualer over kulturelle forhold til talen om Gud i det 21.årh.
 • Fastholde og udbygge et højt uddannelsesniveau i folkekirken - lige fra ansatte til konfirmander.
 • Fastholde gudstjenestens nødvendighed og relevans
 • En frihed til forskellighed. Vi skal bevare den folkekirkelige frihed og mangfoldighed. Vi er i det store Aalborg stift ikke ens, men vi kan være fælles.

Vi er - sagt med apostlen Paulus - medarbejdere på hinandens glæde.