Anbefalere

Gunnar Høj
Gunnar Høj

Da Thomas Reinholdt Rasmussen tidligt meldte sig som bispekandidat for Aalborg Stift var jeg ikke i tvivl:
En så klar teologisk kapacitet er en gave for folkekirken, og vi bør omgående takke ja og støtte Thomas` kandidatur.
Har man fulgt Thomas` kronikker igennem årene, vil man vide, at han som biskop vil blive en søjle i folkekirkens selvforståelse.
Biskoppen er præsternes førstemand og leder. En leder skal have et solidt fagligt fundament for at kunne lede og bringe udvikling. Her er Thomas Reinholdt Rasmussen en fortrinlig kandidat med forankring i sogne og universitetsverdenen.
I sin omgang med menighedsråd, der hvor han haft embeder i stiftet, og i sit virke som provst udviser Thomas udprægede evner for ledelse og samarbejde.
På det personlige plan, ser jeg i Thomas Reinholdt Rasmussen et smukt eksempel på en person, der omslutter og lever med og af talenter og de udfordringer, vi alle i større eller mindre omfang fik. ".....det pund mig blev givet."

Min varme anbefaling,
Gunnar Høj
Formand, Gistrup menighedsråd 

Arne Ehrenreich
Arne Ehrenreich

Som medlem af et menighedsråd kan man måske synes, at det er lidt hip som hap, hvem der skal indtage bispesædet. Men man kan også benytte lejligheden - nu der alligevel skal ske noget nyt - til at gøre sig nogle tanker om, hvilke værdier man ville sætte pris på ved den person, der fremover skal tegne Stiftet.
Ud over nogle selvfølgeligheder - som eksempelvis at biskoppen skal lytte til og understøtte de ideer, der kommer fra menighedsrådene frem for at trække noget ned over hovedet på råd og menigheder og at biskoppen skal være både tilgængelig og omgængelig - ser jeg en meget større nødvendighed i at få en biskop, der sætter Stiftet på landkortet. At den kommende biskop får etableret en overordnet strukturplan for, hvordan vi vil være Folkekirke i Aalborg Stift, at vi får en biskop med en synlig teologisk og ledelsesmæssig pondus, at vi får en biskop der magter at være en udadvendt, tydelig og skarp kommunikator.
At der kommer til at stå respekt om Aalborg Stift med alle de positive følgevirkninger, det vil få. Simpelthen.
Jeg har et navn på sådan en biskop: Thomas Reinholdt Rasmussen.

Arne Ehrenreich
Kasserer i Skagen-Hulsig menighedsråd
Medlem af Frederikshavn provstiudvalg

Anna Døssing Gundertoft
Anna Døssing Gundertoft

"Jeg støtter Thomas Reinholdt Rasmussen som biskop, særligt fordi der hos ham er plads til forskellighed efter det folkekirkelige frihedsprincip, der giver rum til hele det teologisk spektrum med åbenhed for såvel fornyelse som klassisk tradition. Som religionspædagogisk konsulent samarbejdede jeg med Thomas om et storyline-projekt for konfirmander. Her oplevede jeg ham som på én gang fagligt solid, inspirerende og åben for forskellige tolkninger. Uden at virke elitær fik han alle til at føle sig hjemme i fællesskabet. Jeg kender Thomas som et tillidsvækkende, hjertevarmt og humoristisk menneske, hvis selskab jeg altid går opløftet fra. Jeg er tryg ved at sætte mit kryds ved Thomas ved bispevalget!"

Anna Døssing Gundertoft, provst Aalborg vestre provsti

Birgitte Kragh Engholm
Birgitte Kragh Engholm

Havde jeg stadig været præst i Aalborg Stift, ville jeg have stemt på Thomas Reinholdt Rasmussen som biskop. Hvis folkekirken også i fremtiden skal være folkets kirke, er det vigtigt med en biskop, der på et fundament af teologisk tyngde og tradition, kan være med til at styrke og revitalisere både det kristne budskab og folkekirken. Det handler om at bygge bro imellem folk og kirke, og det kan Thomas Reinholdt Rasmussen.

Birgitte Kragh Engholm, sognepræst, udvikler, forfatter & fremtidsforsker. 
Har skrevet bogen "Den Fremtidsgodkendte Folkekirke"

Helle Bundgaard Laursen
Helle Bundgaard Laursen

"Efter ti år i det private erhvervsliv og nu ansættelse i folkekirken, må jeg sige, at Thomas er den dygtigste og tydeligste leder, jeg har haft".

Helle Bundgaard Laursen,
sognepræst Sct. Catharinæ kirke

Mona Østergaard Klit
Mona Østergaard Klit

Som menighedsrådsmedlem er jeg sikker på, at Thomas Reinholdt Rasmussen kan anerkende bæredygtige ideer, der vokser frem lokalt og ligeledes inspirere menighedsråd lokalt fra sin position, og som læser af de gode bøger, som Thomas Reinholdt Rasmussen har skrevet, er jeg sikker på, at vi her får en biskop med mange styrker. 

Mona Østergaard Klit, 
kontaktperson Thisted menighedsråd

Oral Shaw
Oral Shaw

"Jeg har gennem mit arbejde som præst i Hjørring arbejdet sammen med Thomas Reinholdt Rasmussen i mange sammenhænge, både som kollega og senere hvor han var min provst. Thomas er teologisk stærk og velfunderet, og han er absolut garant for en god luthersk teologi. Han er i stand til at se fremad, og han evner at mærke folkekirkens væsen og puls. Han har øje for hvordan kirken bevæger sig, udvikler sig, og dermed har han også øje for den virkelighed og den mangfoldighed, som er en vigtig del af folkekirkens grundlag. Jeg kan kun se det som en stor gevinst for Aalborg Stift, og for Nordjylland i det hele taget, med Thomas Reinholdt Rasmussen som biskop over Aalborg Stift".

Sogne- og feltpræst, Oral Shaw,
Nørre Tranders og Rørdal

Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan
Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan

"Hvad ønsker jeg mig af en biskop: en faglig kompetent teolog/præst - en der er synlig i medierne med klare holdninger - en leder der har en empatisk tilgang til ledelse i folkekirken.

Det glæder mig derfor utroligt meget, at Thomas Reinholdt Rasmussen vil stille op til valg som biskop. Jeg har mødt/ hørt Thomas ved flere foredrag om bl.a. Martin Luther. Thomas er en utrolig dygtig foredragsholder - han forstår at formidle det kristne budskab med en indlevelses evne så alle os tilhørere er bjergtaget. Thomas er særdeles kompetent - han er et behageligt menneske at være sammen med og samtidig er han en god lytter. Jeg har stor tillid til at Thomas Reinholdt Rasmussen kan leve op til mine forventninger".

Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan,
formand Lindholm

Allis Helleland
Allis Helleland

"Thomas Reinholdt Rasmussen har en solid baggrund som mangeårig sognepræst her i Vendsyssel. Han kender stiftet og ved, hvad det kræver at være sognepræst og få menigheden til at leve. Og han har hjertet på rette sted. Vigtigt for en biskop.

Med seks år som provst i Søndre Provsti har han desuden solid ledelseserfaring og har vist at kunne styre og administrere kirkens forhold myndigt og skabe gode rammer for menighedsråd og menighed. Vigtigt for en biskop.
Samtidig har han hele vejen igennem formået at holde teologien i højsædet. Han er en respekteret teolog, der kender sin Bibel og sin Luther. Han er en klog og belæst mand, der arbejder grundigt og dybt med stoffet. Han deler flittigt sin viden og meninger ud i skrift og tale og er synlig langt ud over stiftet. Vigtigt for en biskop."

Allis Helleland, fhv. direktør for Statens Museum for Kunst.
Bor nu i Børglum gamle præstegård

Christian Borrisholt Steen
Christian Borrisholt Steen

"Jeg kender Thomas Reinholdt Rasmussen fra udvalgsarbejde i regi af Aalborg Stift og har i den sammenhæng oplevet ham som en højtbegavet og inspirerende teolog, der formår at omsætte sin store viden om Bibelen - og ikke mindst Luthers tanker - til hverdagsdansk. På denne måde er Thomas med til at gøre folkekirken vedkommende i ganske almindelige nordjyders hverdag. Det er for mig at se en vigtig egenskab for en ny biskop"

Christian Borrisholt Steen, debattør, foredragsholder
og tidligere medlem af Det Etiske Råd

Arne Boelt, Borgmester i Hjørring
Arne Boelt, Borgmester i Hjørring

"Jeg har siden 2015 samarbejdet med Thomas Reinholdt Rasmussen på mange forskellige plan. Selvfølgelig oftest, når der var en opgave, eller en løsning, der skulle findes. Jeg er aldrig gået forgæves, fordi som Thomas siger, det finder vi ud af, kirken står her jo, og vi er her - hvad er problemet? Lad os se på det. Det være sig lokalefællesskab, budgetsamarbejde, og ikke mindst, når vi har brug for det kirkelige rum til byjubilæum, samt gudstjeneste på en lørdag aften for Danmarks udsendte. Til dig Thomas, går man ikke forgæves, derfor min uforbeholden og varmeste anbefaling af dig til embedet som biskop over Aalborg Stift. Det vil vi alle være godt tjent med i hele Nordjylland".

Arne Boelt, Borgmester i Hjørring