Pressemeddelelse

Thomas Reinholdt Rasmussen stiller op som biskop i Aalborg stift

efter Henning Toft Bro.

Efter overvældende mange opfordringer stiller provst Thomas Reinholdt Rasmussen nu op til embedet som biskop over Aalborg Stift. "Vi er ikke ens, men vi er fælles" lyder det fra bispekandidaten, der har fokus på kirkens rolle som brobygger mellem land og by.

"Det har været overvældende med de mange opfordringer til at stille op," fortæller Thomas Reinholdt Rasmussen og fortsætter:

"Jeg er opvokset i Frederikshavn og har virket som sognepræst i stiftet i knap 22 år og siden 2015 som provst i Hjørring sdr. provsti. Det er jeg glad for, men jeg er også parat til større udfordringer og opgaver."

"Aalborg Stift er et landstift med en række større byer og her vil jeg anvende min erfaring som landpræst gennem 13 år og som bypræst gennem 9 år. Jeg kender derfor forholdet mellem by og land indgående og ved hvilke udfordringer der findes. En vigtig ambition i dette er, at vi sammen skal udvikle en plan for stiftet, så vi ikke hopper fra tue til tue."

Synlighed, gennemsigtighed og inspiration er nøgleord for Thomas Reinholdt Rasmussen i rollen som leder:

"Gennem årene som provst har jeg i min ledelse bestræbt mig på at være tilgængelig og tydelig med vægt på gennemsigtige processer og beslutninger. Det er ligeledes væsentligt for mig, at min ledelse også er teologisk funderet. Det vil jeg fortsætte med som biskop over Aalborg Stift."

"Jeg vil stille mig til rådighed som inspirator og sparringspartner for præster, menighedsråd og menigheder i samtalen om kirkelige, teologiske og folkelige emner. Jeg vil desuden kæmpe for, at folkekirken har en naturlig plads i midten af samfundet, hvor enhver, der ønsker det, kan være i folkekirken. Vi er ikke nødvendigvis ens i det store Aalborg stift, men vi er fælles."

Biskop Henning Toft Bro meddelte torsdag i sidste uge, at han går på pension med udgangen af oktober 2021. Kort efter strømmede opfordringerne ind hos Thomas Reinholdt Rasmussen, der allerede nu har det maksimale antal på 150 stillere. Stillerne, der fordeler sig bredt kirkeligt og geografisk, tæller både stiftsrådsmedlemmer, præster og menighedsrådsmedlemmer fra hele Nordjylland.

"Det er både med glæde og ydmyghed, jeg tager imod opstillingen, og der skal lyde en tak til de mange stillere, der allerede nu har peget på mit kandidatur," siger Thomas Reinholdt Rasmussen og slutter:

"Jeg vil ønske Aalborg stift en god valgkamp."

Kontakt: provst Thomas Reinholdt Rasmussen, tlf. 98921190

Hjemmeside: På thomasreinholdt.dk findes stillerliste, pressefotos og program.

Hjemmesiden vil i valgkampen løbende blive udbygget med tekster, indlæg og lignende.