CV

" - jeg har i mine 22 år som sognepræst arbejdet både i folkekirkens maskinrum og på broen med alt fra børnegudstjenester over voksenundervisning til ledelse af folkekirken i tidens strømme, og derud over har jeg også være engageret i lokale borgerforeninger og skolebestyrelser. Det er væsentlig for mig at tale nutidigt om troen som noget det moderne menneske kan se sig i og har erfaring med. Vi har brug for kristendommen og folkekirken er en god ramme for den".

Thomas Reinholdt Rasmussen

Thomas Reinholdt Rasmussen, født d. 29.februar 1972

Student Frederikshavn Gymnasium (1991)

Teologisk kandidateksamen fra Københavns Universitet (1999)

Sognepræst Elling pastorat (1999-2007)

Medlem af bestyrelsen for Østvendsyssel Distriktsforening (2001-2007)

Medstifter og formand for Elling sogns menighedspleje (2001-2007)

Orlogspræst Søværnets Grundskole (2002-2009), underviser i etik, kulturforståelse og retorik.

Sognepræst (kbf.) Tversted pastorat (2007-2012)

Sognepræst Sct. Catharinæ kirke, Hjørring (2012-, kbf. fra 2015)

Provst Hjørring sdr. provsti (2015- ); budgetprovst for Hjørring kommune.

Kirkeministeriets treårige provsteuddannelse (ledelse og organisation)

Underviser ved FUV, Løgumkloster, Teologisk voksenundervisning, Aalborg m.m.

Censor ved læreruddannelsen (2000- )

Formand for Skole-Kirketjenesten, Hjørring (2015-)

Formand for Sct. Catharinæ menighedspleje (2015-)

Medlem af Den danske Præsteforeningshovedbestyrelse (2010-11)

Formand for Bibelselskabets Stiftsudvalg i Aalborg Stift (2011- )

Medlem af Det mellemkirkelige Råds teologiske arbejdsgruppe (2015- )

Medlem af biskoppernes teologiske arbejdsgruppe vedr. dåb og nadver (2016-2019)

Medlem af Præsidiet Konferenz der europäischen Pfarrverbände (2010-2016)

Medlem af Eksternt Råd, Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet (2017- )

Ansvarlig for Reformationsjubilæet 2017 i Aalborg Stift

Redaktør Aalborg Stiftsbog (2018- )

Studierejser i Estland, Tyskland, Holland og Rumænien.

Litteraturanmelder ved Kristeligt Dagblad.

Bidragsyder med prædikener til Göttinger Predigten.

Medlem af det eksegetiske selskab Collegium Biblicum.

Medlem af Sherlock Holmes klubben, Danmark.

Diverse kronikker, debatindlæg og analyser i dagspressen og tidsskrifter. Foredrag over hele landet om både kirkelige, fagteologiske og folkelige emner.

Bl.a. udgivet: Til de fattige - meditative fragmenter (sammen med Niels Helledie), 2010; Det skete - kristendom i kortform, 2014; Reformationen i Nordjylland, 2017 (bidragsyder); Jakob Knudsen: Angst og Mod. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2018. Tekst, kommentarer samt efterskrift (sammen med Bo Hakon Jørgensen)

Gift med sognepræst Sara Dommerby Toft - til sammen seks børn.

Jeg er gammel sportsdykker, og glad for vandreture og cykelture i naturen. Fritiden går med familien og en god bog, film og musik. Vi har købt et gammelt sommerhus, som både giver afslapning ... og forefaldende arbejde.