Folkekirkens børnearbejde har også været ramt af coronaens restriktioner

2021-05-09

Folkekirken er ramt af corona ligesom alle andre områder af samfundet. Folkekirken har været under diverse restriktioner, men har dog aldrig været lukket helt ned. Selv i foråret 2020 blev handlinger som dåb, vielse og begravelse gennemført, dog med reduceret deltagerantal.

Men særligt børne- og ungdomsarbejdet har være ramt af coronaens restriktioner. De sidste tredive år har folkekirken haft succes med undervisning af børn i 3.klasse, men det har sammen med spaghettigudstjenester, babysalmesang, og børne- og ungdomsgudstjenesterne nu været lukket ned, da de vanskeligt kunne gennemføres uden at bryde restriktionerne.

Der er derfor brug for, nu når restriktionerne letter, at give optimale vilkår for børne- og ungdomsarbejdet i folkekirken. Arbejdet er væsentlig, da det giver de nye generationer lyst på livet, mod, viden og nye horisonter. Det åbner for de store dybder, som er givet med vores fælles kristne tro, kultur og historie. Og det er med til at give børn og unge en beholder af viden og tillid, som kan bruges gennem hele livet: bibelske fortællinger, gode sange og salmer, etiske problemstillinger, socialomgang og så meget andet.

Derfor må vi sætte blus under arbejdet igen. Mange steder har man flot arbejdet via internettet, facebook og anden kontakt, så derfor er der noget at bygge på. Der er noget at bygge på i alle aldre. Folkekirken er en kæmpe undervisningsinstitution, der har noget for små og store, fra sang kreativitet og fordybelse til kirkelig lederuddannelse for unge.

Erfaringen er at de ansatte, som man i folkekirken kalder kirke- og kulturmedarbejdere, er en uundværlig del af arbejdet. De er ofte uddannede lærere, pædagoger, musikere og lignende, og gør et formidabelt arbejde på børne- og ungeområdet. Erfaringen er også at disse stillinger bliver bedre ved et højt timetal. Det skal prioriteres.

Derfor må der opfordres til, at der foretages en økonomisk prioritering, så at der er midler også til dette væsentlige område. I forvejen er der mange steder et godt og flot samarbejde med kirkelige ungdomsorganisationer, spejdere o.l. Dette skal fastholdes og gerne udbygges.

Børne- og ungeområdet er et væsentlig et område i kirkens arbejde. Arbejdet er nævnt i præsternes præsteløfte. Det er nu, efter corona, at det skal have et løft, så det gode arbejde kan få et yderligere skub. Folkekirken har brug for det. Vi har alle brug for det.

Thomas Reinholdt Rasmussen, provst i Hjørring sdr. provsti.